Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc

1. Các kiến thức cần nhớ

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

Ví dụ:

 \(\left. \begin{array}{l}\widehat B = \widehat B'\\BC = B'C'\\\widehat C = \widehat C'\end{array} \right\}\)\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta A'B'C'\,\,(g.c.g)\)

Ví dụ:

 \(\left. \begin{array}{l}\widehat A = \widehat A' = {90^0}\\BC = B'C'\\\widehat B = \widehat B'\end{array} \right\}\)\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta A'B'C'\left( {ch.gn} \right)\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc-cạnh-góc

Phương pháp:

Sử dụng trường hợp bằng nhau góc- cạnh-góc của tam giác và trường hợp bằng nhau cạnh huyền-góc nhọn của tam giác vuông.

Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng.

Phương pháp:

+ Chọn hai tam giác chứa các đoạn thẳng cần tính.

+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc

+ Suy ra các yếu tố cần thiết để giải bài toán.

Dạng 3: Bài toán sử dụng nhiều trường hợp bằng nhau của tam giác

Phương pháp:

Sử dụng các trường hợp bằng nhau đã học của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc…và các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản