Bảng nhân 2

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Học sinh lập được bảng nhân \(2\) và ghi nhớ các giá trị trong bảng nhân này.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{2}}$ nhân với một số

Em thực hiện các phép cộng với các số hạng đều bằng \(2\) để tìm giá trị của phép nhân \(2\) với một số.

Ví dụ:

\(2 \times 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8\)

Vậy \(2 \times 4 = 8\)

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

- Tìm cách giải của bài toán:  Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ:

Mỗi con gà có \(2\) chân. Năm con gà như vậy sẽ có mấy chân ?

Cách giải:

Năm con gà như vậy có số chân là:

\(2 \times 5 = 10\) (chân)

                          Đáp số: \(10\) chân.

Dạng 3: Đếm cách  ${\bf{2}}$

Em cộng liên tiếp \(2\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(2\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản