Tổng của nhiều số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cần biết khái niệm tổng của nhiều số và cách thực hiện phép tính.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Với biểu thức: Em lần lượt cộng các số từ trái sang phải.

- Với phép cộng dọc: Em thực hiện cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục, chú ý phép cộng có nhớ.

Dạng 2: Cộng các số cùng đơn vị đo

- Khi các số hạng có cùng một đơn vị đo thì em thực hiện phép cộng các số và giữ nguyên đơn vị đo ở tổng.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các thành phần, yêu cầu tìm giá trị của tất cả.

- Tìm cách giải của bài toán:  Muốn tìm giá trị của tất cả các đại lượng ta thường lấy các giá trị thành phần đã cho cộng vào với nhau.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản