Tính chất giao hoán của phép nhân

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

$7 \times 5$ và $5 \times 7$

Ta có:              $7 \times 5 = 35$

                        $5 \times 7 = 35$

Vậy:               $7 \times 5 = 5 \times 7$

b) So sánh giá trị của hai biểu thức $a \times b$ và $b \times a$ trong bảng sau:

Ta thấy giá trị của $a \times b$ và của $b \times a$ luôn luôn bằng nhau, ta viết:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản