So sánh các số có ba chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách so sánh các số có ba chữ số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

- Các số đều có ba chữ số: So sánh các chữ số trong mỗi hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Dạng 2: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.

- So sánh các số.

- Chọn số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất theo yêu cầu.

Dạng 3: Thứ tự các số

- So sánh các số.

- Sắp xếp theo thứ tự các số theo chiều tăng dần hoặc giảm dần trong phạm vi \(1000\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản