Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách đặt tính và tính theo cột dọc của phép trừ (không nhớ) các số có ba chữ số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đặt tính và tính

- Đặt tính với các hàng tương ứng đặt thẳng cột với nhau: Hàng trăm của số này thẳng hàng trăm của số kia, tương tự như vậy với hàng chục và hàng đơn vị.

- Thực hiện phép trừ từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính và tính \(789 - 123\)

Giải:

Dạng 2: Tính nhẩm phép cộng với số tròn trăm

 Thực hiện nhẩm phép trừ các số tròn trăm bằng cách trừ các chữ số hàng trăm và giữ nguyên hàng chục, hàng đơn vị.

Ví dụ: Nhẩm \(500 - 200\)

Giải:

\(500 - 200 = 5\) trăm \( - 2\) trăm = \(3\) trăm

Vậy  

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán cho giá trị của các đại lượng hoặc bài toán về “nhiều hơn”, “ít hơn”

- Tìm cách giải: Muốn so sánh giá trị của các số thì ta thường sử dụng phép tính trừ để tìm lời giải.

- Trình bày lời giải

- Kiểm tra lại kết quả và lời giải của bài toán.

Ví dụ: Con gấu nặng \(287kg\), con báo nhẹ hơn con gấu \(167kg\). Hỏi con báo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải:

1) Đề bài cho thông tin về cân nặng của gấu (\(287kg\)) và số cân nặng mà báo nhẹ hơn \(\left( {167kg} \right)\), yêu cầu tìm số cân nặng của báo.

2) Muốn tìm số cân nặng của báo thì cần lấy số cân nặng của gấu trừ đi \(167kg\).

3) Trình bày bài:

Cân nặng của báo là:

\(287 + 167 = 120\left( {kg} \right)\)

                Đáp số: \(120kg\)

4) Kiểm tra lại lời giải và kết quả của bài toán.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản