Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách thực hiện phép trừ các số có năm chữ số và một số bài toán vận dụng.

Ví dụ:

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính, đặt tính rồi tính

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép tính từ phải sang trái.

Dạng 2. Toán đố

- Đọc và tìm hiểu đề bài: dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.

- Phân tích đề: Muốn tìm giá trị còn lại hoặc so sánh đại lượng này nhiều hơn/ít hơn đại lượng kia bao nhiêu thì thường dùng phép tính trừ.

 - Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.

Dạng 3. Tìm x

+ Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng còn thiếu.

+ Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Tìm số trừ còn thiếu: Lấy Số bị trừ trừ đi hiệu.

Dạng 4. Tính nhẩm

- Muốn trừ các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục thì cần trừ các chữ số hàng nghìn, hàng trăm hoặc hàng chục, và giữ nguyên lại các chữ số $0$.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản