Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách đặt tính và tính theo cột dọc của phép cộng các số có ba chữ số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đặt tính và tính

- Đặt tính, các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính và tính \(123 + 345\)

Dạng 2: Tính nhẩm phép cộng với số tròn trăm

- Cộng các chữ số hàng trăm

- Viết thêm hai chữ số \(0\) vào tận cùng của kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Nhẩm \(200 + 300\)

Giải:

\(200 + 300 = 2\) trăm +\(3\) trăm = \(5\) trăm

Vậy \(200 + 300 = 500\).

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán cho giá trị của các đại lượng hoặc bài toán về “nhiều hơn”

- Tìm cách giải: Muốn tìm “tất cả” hoặc giá trị của đại lượng nhiều hơn thì ta thường thực hiện phép cộng các số.

- Trình bày lời giải

- Kiểm tra lại kết quả và lời giải của bài toán.

Ví dụ: Con gấu nặng \(215kg\), con voi nặng hơn con gấu \(113kg\). Hỏi voi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải:

1) Đề bài cho thông tin về cân nặng của gấu và số cân nặng mà voi nhiều hơn, yêu cầu tìm số cân nặng của voi.

2) Muốn tìm số cân nặng của voi thì cần lấy số cân nặng của gấu cộng với \(113kg\)

3) Trình bày bài:

Cân nặng của voi là:

\(215 + 113 = 328\left( {kg} \right)\)

                Đáp số: \(328kg\).

4) Kiểm tra lại lời giải và kết quả của bài toán.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản