Ôn tập về số đo thời gian

Bảng đơn vị đo thời gian

Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có \(31\) ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có \(30\) ngày.

Tháng hai có \(28\) ngày (vào năm nhuận có \(29\) ngày).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản