Ôn tập về phép cộng

Ôn tập về phép cộng

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

- Tính chất giao hoán:             \(a + b = b + a\)

- Tính chất kết hợp:                \((a + b) + c = a + (b + c)\)

- Cộng với \(0\):                           \(a + 0 = 0 + a = a\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản