Ôn tập về hình học (học kì 1)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hình chữ nhật – Hình tứ giác:

2. Đoạn thẳng, đường thẳng và ba điểm thẳng hàng:

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định tên gọi của hình cho trước hoặc tìm hình.

Đề bài thường yêu cầu tìm hình tứ giác, hình chữ nhật, đoạn thẳng, đường thẳng trong các hình cho trước.

Cách giải: Nhớ lại hình ảnh của hình cần tìm và chọn các hình có hình dạng tương tự.

Dạng 2: Đếm hình

Từ một hình cho trước yêu cầu tìm số lượng hình.

Cách giải:

- Đếm các hình đơn;

- Ghép các hình đơn thành các hình lớn hơn thỏa mãn và đếm tiếp cho đến hết.

Dạng 3: Kẻ hoặc vẽ thêm hình để được hình thỏa mãn điều kiện bài toán.

Đề bài yêu cầu vẽ thêm một hoặc nhiều đoạn thẳng vào hình cho trước để hình đó có số lượng hình tam giác và tứ giác tùy ý.

Cách giải:

- Dùng thước thẳng, kẻ vẽ thêm các đoạn thẳng rồi đếm hình.

- Chọn cách vẽ thỏa mãn đúng yêu cầu của bài toán.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản