Ôn tập về giải toán (học kì 1)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Cách giải và trình bày bài toán nhiều hơn và ít hơn.

- Cách tìm số hạng trong một tổng; số bị trừ, số trừ của một hiệu.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Bài toán nhiều hơn

Muốn tìm số có giá trị nhiều hơn em thường sử dụng phép tính cộng.

Dạng 2: Bài toán về ít hơn

Dạng 3: Tìm các yếu tố còn thiếu.

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản