Ôn tập về đo lường (học kì 1)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Ki-lô-gam:

2. Lít:

3. Ngày, giờ

4. Ngày, tháng

Cách đọc các thông tin về số ngày, các thứ … trong một tờ lịch tháng.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc khối lượng của vật trên cân.

Xác định vị trí kim của cân đang chỉ ở số nào rồi đọc cân nặng của vật.

Dạng 2: Xem lịch tháng rồi trả lời các câu hỏi.

Đọc các thông tin trên một tờ lịch tháng đã cho rồi trả lời các câu hỏi.

Ví dụ: Cho tờ lịch tháng \(12\):

a/ Tháng \(12\) có bao nhiêu ngày ?

b/ Tháng \(12\) có bao nhiêu ngày thứ hai ? Đó là các ngày nào ?

Giải:

a/ Tháng \(12\) có \(31\) ngày.

b/ Tháng \(12\) có \(5\) ngày thứ hai. Đó là các ngày \(02; 09; 16; 13; 30.\)

Dạng 3: Xem giờ

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ tương ứng.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản