Ôn tập chương 6: TAM GIÁC

1. Tổng ba góc của một tam giác

Áp dụng vào tam giác vuông

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.

Tính chất: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

a. Định nghĩa: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

b. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

3. Tam giác cân, tam giác đều

a. Tam giác cân

Tính chất:

Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Dấu hiệu nhận biết

+ Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

+ Nếu một tam giác có góc cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

b. Tam giác vuông cân

Tính chất

Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng \({45^0}.\)

c. Tam giác đều

Tính chất

Trong tam giác đều, mỗi góc bằng \({60^0}.\)

Dấu hiệu nhận biết tam giác đều

4. Định lý Pytago

a. Định lý Pytago

b. Định lý Pytago đảo

5. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản