Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

- Đặt tính

- Thực hiện phép tính theo quy tắc đã học.

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì thực hiện từ trái sang phải.

+Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Dạng 3: Tìm x

- Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy số bị chia chia cho thương.

Dạng 4: Tính nhanh

- Cách tính nhẩm với các số tròn chục nghìn, tròn nghìn…

- Tính nhanh với các số tròn chục.

Dạng 5: Hoàn thành phép tính

Tìm các chữ số thích hợp để hoàn thiện phép tính.

- Phép cộng, phép trừ: Thực hiện tìm các số còn thiếu theo thứ tự từ phải sang trái ( từ hàng đơn vị đến các hàng kế tiếp)

- Phép nhân, chia: Thực hiện tìm các chữ số còn thiếu theo thứ tự từ trái sang phải. ( từ hàng lớn nhất về hàng đơn vị)

Dạng 6: Toán đố

- Đọc và phân tích đề bài;

- Lưu ý cách giải một số dạng toán như tìm một trong các phần bằng nhau của một số; gấp một số lên nhiều lần…

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản