Nhân số đo thời gian với một số

Nhân số đo thời gian với một số

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\).

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Vậy: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\,\, = \,\,9\) giờ \(36\) phút.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: \(5\) năm \(9\) tháng  \( \times \,\,2\).

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Vậy: \(5\) năm \(9\) tháng  \( \times \,\,2\,\, = \,\,11\) năm \(6\) tháng.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản