Ngày, giờ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xem giờ trên đồng hồ kim hoặc đồng hồ điện tử

- Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.

- Khi kim dài chỉ vào số \(12\) thì kim ngắn chỉ vào số nào sẽ là giờ đó.

Ví dụ: Kim dài chỉ vào số \(12\), kim ngắn chỉ vào số \(2\) thì ta nói đồng hồ đang chỉ \(2\) giờ.

Dạng 2: Giờ sáng và giờ chiều

Em chú ý sau \(12\) giờ trưa thì các giờ còn có thể đọc theo cách khác như sau:

Dạng 3: Tìm giờ theo yêu cầu.

Đề toán cho một giờ cố định, hỏi sau hoặc trước đây một số giờ thì sẽ là mấy giờ.

Cách giải: Muốn tìm thời gian sau hoặc trước đó thì em tăng hoặc giảm số giờ theo số giờ thay đổi.

Ví dụ: Đồng hồ đang chỉ \(2\) giờ thì sau \(2\) giờ nữa sẽ là mấy giờ ?

Sau \(2\) giờ thì thời gian tăng lên,và tăng lên số giờ là: \(2 + 2 = 4\) (giờ)

Như vậy đồng hồ sẽ chỉ \(4\) giờ.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản