Một số công thức biến đổi lượng giác

1. Công thức cộng

2. Công thức nhân đôi, nhân ba, hạ bậc

a) Công thức nhân đôi, nhân ba

b) Công thức hạ bậc

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

4. Công thức biển đổi tổng thành tích

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản