Một phần tư

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{4}\) , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một phần tư”.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{4}\) hình hay chưa.

- Hình được chia thành \(4\) phần bằng nhau.

- Tô màu \(1\) trong \(4\) phần.

Nếu hình vẽ có đủ hai điều kiện trên thì hình đó đã được tô màu \(\dfrac{1}{4}\) hình.

Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông cho trước.

- Đếm tổng số ô vuông

- Lấy tổng số ô chia cho \(4\) để tìm \(\dfrac{1}{4}\) của số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(4\)

Nhẩm lại bảng chia \(4\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản