Một phần năm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{5}\) , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một phần năm”.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{5}\) hình hay chưa.

- Hình đã cho được chia thành \(5\) phần bằng nhau.

- Tô màu \(1\) trong \(5\) phần.

Hình vẽ đủ hai điều kiện trên thì hình đó đã được tô màu \(\dfrac{1}{5}\) hình.

Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông cho trước.

- Đếm tổng số ô vuông

- Lấy tổng số ô vuông chia cho \(5\), kết quả của phép chia là \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(5\)

Nhẩm lại bảng chia \(5\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản