Làm quen với chữ số La Mã

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Các chữ số La Mã thường dùng là:

         I : một                      V : năm                             X: mười

- Từ các số La Mã trên, ta có thể ghép lại và tạo thành một vài số như sau:

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc các số La Mã.

- Ghi nhớ các kí hiệu và giá trị tương ứng của chúng.

- Đọc các số theo vị trí từng kí hiệu có trong số đó.

Ví dụ:

Trong hệ số La Mã , V được đọc là năm.

Nếu thêm I vào phía trước V thành IV thì có giá trị là: \(5 - 1 = 4\)

Nếu thêm I vào phía sau V thành VI thì có giá trị là: \(5 + 1 = 6\)

Dạng 2: Xem đồng hồ có các số La Mã

- Xem giờ tương tự như cách xem đồng hồ bình thường. Quan sát vị trí kim giờ và kim phút chỉ để xác định số giờ và số phút.

- Đọc số La Mã và xác định số phút tương ứng.

Dạng 3: Viết số La Mã theo yêu cầu.

- Từ cách đọc hoặc từ các số hệ thập phân, dùng các kí hiệu của số La Mã, sắp xếp để được số theo yêu cầu.

Dạng 4: Tạo các số La Mã bằng cách xếp hoặc di chuyển que diêm.

- Xác định vị trí cần sắp xếp để các que diêm tạo thành số La Mã.

- Từ đó xác định cách di chuyển, thêm, bớt các que diêm để được số theo yêu cầu.

Dạng 5: So sánh các số La Mã

- Em chuyển số La Mã thành các số theo hệ thập phân.

- So sánh như với các số bình thường.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản