Ki-lô-mét vuông

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển … người ta thường dùng đơn vị: ki-lô-mét vuông.

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài \(1km\).

Ki-lô-mét vuông viết tắt là \(k{m^2}\).

Ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội (tính theo số liệu năm \(2002\)) là \(921k{m^2}\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản