Ki-lô-gam

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc và viết đơn vị khối lượng.

Đơn vị “kg” đọc là “Ki – lô – gam”

- Cách đọc: Đọc số rồi ghép với cách đọc của tên đơn vị là “ki-lô-gam”

- Cách viết: Viết số và ghép với kí hiệu của đơn vị là “kg”

Ví dụ: \(7kg\) được đọc là……………

Giải:

\(7kg\) được đọc là: Bảy ki-lô-gam.

Dạng 2: Thực hiện phép tính với đơn vị khối lượng

- Em thực hiện phép tính với các số.

- Giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

Lưu ý: Các số liệu trong một phép tính cần đưa về cùng một đơn vị đo.

Ví dụ: \(5kg + 3kg = ?\)

Giải

\(5kg + 3kg = 8kg\)

Số cần điền thay cho dấu ? là \(8kg\)

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.

- Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Mẹ em mua \(17kg\)gạo nếp và \(18kg\) gạo tẻ. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ ?

Giải:

Mẹ đã mua tất cả số ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ là:

\(17 + 18 = 35(kg)\)

Đáp số: \(35kg\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản