Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Giải phương trình

1. Kiến thức cần nhớ

- Số các hoán vị của \(n\) phần tử:

- Số các chỉnh hợp chập \(k\) của \(n\) phân tử:

- Số các tổ hợp chập \(k\) của \(n\) phần tử:

- Hai tính chất của \(C_n^k\):

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Giải phương trình, hệ phương trình hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Phương pháp chung:

- Sử dụng các công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để biến đổi phương trình.

- Kiểm tra điều kiện của nghiệm và kết luận.

Dạng 2: Giải bất phương trình hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Phương pháp chung:

- Sử dụng các công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để biến đổi bất phương trình.

- Kiểm tra điều kiện của nghiệm và kết luận.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản