Hình vuông. Chu vi hình vuông

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Hình vuông: Là hình có $4$ góc vuông và $4$ cạnh bằng nhau.

- Chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với $4$.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định một hình có phải là hình vuông không

- Kiểm tra các góc tại đỉnh

- Kiểm tra độ dài các cạnh của hình đó.

Nếu tứ giác có $4$ góc vuông và $4$ cạnh bằng nhau thì hình đã cho là hình vuông

Ví dụ:

Tứ giác ABCD có:

- $4$ góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông.

- $4$ cạnh có độ dài bằng nhau: $AB\, = \,BC\, = \,CD\, = \,DA$

Vậy tứ giác ABCD là một hình vuông

Dạng 2: Tính chu vi của hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với $4$.

Ví dụ: Chu vi hình dưới đây là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

 Chu vi của hình vuông ABCD là:

$4 + 4 + 4 + 4 = 16\,(cm)$ hoặc $4 \times 4 = 16\,(cm)$

Dạng 3: Tìm cạnh khi biết chu vi của hình vuông.

Muốn tìm độ dài một cạnh của hình vuông thì ta lấy chu vi hình vuông đó chia cho \(4\)

Ví dụ: Một cái đồng hồ hình vuông có chu vi bằng \(80cm\). Cạnh đồng hồ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Giải:

Cạnh đồng hồ dài số xăng-ti-mét là:

\(80:4 = 20\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(20cm\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản