Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Hình tròn: Tâm, đường kính và bán kính.

+ Tâm là trung điểm của đường kính.

+ Đường kính luôn gấp hai lần bán kính

- Cách dùng compa để vẽ hình tròn.

Ví dụ:

- Hình tròn tâm O, bán kính OM, đường kính AB.

- Tâm O là trung điểm của đường kính AB.

- Độ dài đường kính AB gấp hai lần độ dài bán kính OM

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định tâm, đường kính, bán kính của một hình tròn.

+ Tâm là trung điểm của đường kính.

+ Đường kính: Đoạn thẳng đi qua tâm của hình tròn và cắt đường tròn tại hai điểm.

+ Bán kính: Đoạn thẳng từ tâm đến một điểm nằm trên đường tròn.

Dạng 2:Tính độ dài bán kính khi biết đường kính và ngược lại.

- Đường kính luôn gấp hai lần bán kính.

- Ngược lại, bán kính bằng một nửa đường kính.

Dạng 3: Vẽ hình tròn khi biết độ dài của bán kính hoặc đường kính.

Sử dụng compa để vẽ hình tròn:

- Chọn một điểm làm tâm của hình tròn.

- Mở compa theo khoảng cách bằng bán kính cho trước.

- Đặt một chân cố định của com pa trùng với tâm, chân bút chì còn lại di chuyển và quay một vòng, điểm đầu trùng với điểm cuối cùng để được một hình tròn.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản