Hình chữ nhật - Hình tứ giác

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Vẽ hình chữ nhật hoặc hình tứ giác.

Dựa vào các ô vuông trên giấy, nối các điểm cho trước, thỏa mãn các điều kiện để tạo thành các cạnh của hình cần vẽ.

Ví dụ: Nối các điểm sau để có hình chữ nhật.

Giải:

Để có hình chữ nhật thì cần nối các điểm sao cho tạo thành hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Ta nối các điểm như sau:

Dạng 2: Đếm số lượng hình tứ giác hoặc hình chữ nhật có trong hình.

- Đếm các hình đơn.

- Đếm các hình được ghép từ các hình đơn

- Tính tổng các hình vừa tìm được và trả lời.

Ví dụ: Trong hình dưới đây có mấy hình tứ giác ?

Giải:

Hình đã cho có:

+) Hình tứ giác đơn: AEGF; FGDB

+) Hình tứ giác được ghép: ABDE

Vậy hình đã cho có \(3\) hình tứ giác.

Dạng 3: Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình theo yêu cầu.

- Kẻ các đoạn thẳng vào hình.

- Đếm hình vừa tạo thành.

- Cách vẽ nào có số hình vừa tạo thành đúng với yêu cầu thì chọn cách vẽ đó.

Ví dụ: Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được ba hình tứ giác.

Giải

Để tạo thành ba hình tứ giác từ hình đã cho thì em cần vẽ như sau:

Ba hình tứ giác có trong hình là: HIML; LMJK; IJKH.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản