Hai góc đối đỉnh

A. LÝ THUYẾT

1. Thế nào là hai góc đối đỉnh ?

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

2. Ví dụ về hai góc đối đỉnh

Cặp góc đối đỉnh trong hình trên là: $\widehat{aOa'}$ và $\widehat{bOb'}$ $\widehat{aOb'}$ và $\widehat{bOa'}$ .

3. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Ta có ${{\widehat{O}}_{1}}$ và ${{\widehat{O}}_{3}}$ là hai góc đối đỉnh $\Rightarrow {{\widehat{O}}_{1}}={{\widehat{O}}_{3}}$

Ta có ${{\widehat{O}}_{2}}$ và ${{\widehat{O}}_{4}}$ là hai góc đối đỉnh $\Rightarrow {{\widehat{O}}_{2}}={{\widehat{O}}_{4}}$

B. BÀI TẬP

Các em học sinh thân mến Phần Tài liệu về Lý thuyết và Bài tập do cô Huyền Trang biên soạn dành cho các em học sinh học để nắm chắc các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao. Đây là phần bài tập để học sinh củng cố lại kiến thức về Hai góc đối đỉnh.  

Bài 1-Nhận biết: Trong các hình sau, hình nào có cặp góc đối đỉnh ?

Bài 2-Thông hiểu: a) Vẽ $\widehat{xOy}$ có số đo là ${{80}^{0}}$.

b) Vẽ $\widehat{x'Oy'}$ đối đỉnh với $\widehat{xOy}$.

c) Tính số đo $\widehat{x'Oy'}$.

Bài 3-Vận dụng: Cho hình vẽ sau, có $\widehat{aOb}={{90}^{0}}$. Tia Oc là tia phân giác của $\widehat{aOb}$, tia Oc’ là tia đối của tia Oc.

Hỏi:

a) $\widehat{aOc}$ và $\widehat{a'Oc'}$ có là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

b) Tính số đo $\widehat{aOc}$, từ đó suy ra số đo $\widehat{a'Oc'}$ .

c) Hai góc $\widehat{aOb}$ và $\widehat{aOb'}$ có là hai góc đối đỉnh không? Vì sao? Tính số đo $\widehat{aOb'}$ .

Bài 4-Nâng cao: Cho hình vẽ sau.

Tính các góc ${{\widehat{O}}_{1}};\,{{\widehat{O}}_{2}};\,{{\widehat{O}}_{3}};\,{{\widehat{O}}_{4}}$ biết:

a) ${{\widehat{O}}_{1}}+{{\widehat{O}}_{3}}={{140}^{0}}$

b) ${{\widehat{O}}_{1}}+{{\widehat{O}}_{3}}={{\widehat{O}}_{2}}+{{\widehat{O}}_{4}}$

c) ${{\widehat{O}}_{2}}-{{\widehat{O}}_{1}}={{10}^{0}}$

 

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản