Hai đường thẳng vuông góc

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Ví dụ: \(AB \bot CD\) (tại O) \( \Leftrightarrow \widehat {AOC} = {90^0}\)

2. Đường trung trực của đoạn thẳng

Ví dụ:

$xy$  là đường trung trực của đoạn $AB$  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}xy \cap AB = \left\{ O \right\}\\AO = OB\\xy \bot AB\end{array} \right.\)

Chú ý: Kí hiệu \(xy \cap AB = \left\{ O \right\}\) đọc là $xy$ cắt \(AB\) tại \(O.\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Vẽ và nhận biết đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng

Phương pháp:

Dùng định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng.

Dạng 2: Tính số đo góc

Phương pháp:

Chú ý đến góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc bằng \(90^\circ \).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản