Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Làm quen với góc.

Hai kim đồng hồ của hình bên tạo thành một góc.

2. Góc vuông, góc không vuông.

3. Ê-ke

   - Cái ê ke  :

- Có thể dùng ê ke kiểm tra góc vuông hoặc vẽ góc vuông.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định hình đã cho có phải là góc vuông hay không ?

Để kiểm tra một góc có vuông hay không, ta sử dụng ê-ke:

Bước 1: Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với một cạnh của góc đã cho

Bước 2: Cạnh góc vuông còn lại của ê ke trùng với cạnh còn lại của góc đã cho thì góc đó là góc vuông; nếu không trùng thì góc đó là góc không vuông.

Dạng 2: Nêu tên đỉnh hoặc cạnh của góc.

- Đỉnh của góc: Là giao điểm B của hai đoạn thẳng BG, BH.

- Cạnh của góc: Là hai đoạn thẳng BG, BH.

Dạng 3: Đếm số góc vuông trong hình cho trước.

Bước 1: Dùng ê ke kiểm tra góc có trong hình, đánh dấu vào các góc vuông.

Bước 2: Đếm số lượng các góc vuông vừa tìm được.

Ví dụ: Hình bên có bao nhiêu hình vuông ?

Giải:

Hình bên có \(2\) góc vuông là: góc vuông đỉnh L; cạnh KL, LM và góc vuông đỉnh M; cạnh MN, ML

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản