Gấp một số lên nhiều lần

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Bài toán:

Đoạn thẳng AB dài $5$ cm. Đoạn thẳng CD dài gấp $3$ lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm giá trị của một số khi gấp số đó lên nhiều lần.

Bước 1: Tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Bước 2: Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Bước 3: Trình bày lời giải và kiểm tra kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Năm nay con \(6\) tuổi, tuổi mẹ gấp \(5\) lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?

Tóm tắt:

Giải

Năm nay mẹ có số tuổi là:

\(6 \times 5 = 30\) (tuổi)

Đáp số: \(30\) tuổi

Dạng 2: Gấp một số có chứa đơn vị đo lên nhiều lần.

Bước 1: Thực hiện phép nhân số đã cho với số lần.

Bước 2: Viết lại đơn vị đo ban đầu vào kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Gấp \(5cm\) lên \(3\) lần thì được bao nhiêu ?

Giải:

Ta có: \(5 \times 3 = 15(cm)\)

Vậy \(5cm\) lên \(3\) lần thì được giá trị bằng \(15cm\)

Dạng 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Bước 1: Nhân số cho trước với số lần đã cho.

Bước 2: Điền số vừa tìm được vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải:

Ta có \(4 \times 6 = 24\)

 

Số cần điền vào chỗ trống là \(24\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản