Đường thẳng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định hình cho trước có phải một đường thẳng hay không.

Quan sát hình vẽ và xác định đường cho trước có phải là đường thẳng hay không.

- Đoạn thẳng thì bị giới hạn ở hai đầu và đo được độ dài.

- Đường thẳng thì không bị giới hạn ở hai phía, không có độ dài đường thẳng.

Ví dụ: AB là một đường thẳng. Đúng hay sai ?

Giải

Hình đã cho có một đầu giới hạn tại điểm A nên nó không là một đường thẳng.

Đáp án cần chọn là Sai.

Dạng 2: Xác định ba điểm thẳng hàng

- Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì được gọi là ba điểm thẳng hàng.

- Để kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không thì em dùng thước kẻ để kiểm tra:

+) Đặt thước kẻ trùng với hai trong ba điểm (Hoặc vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm đó)

+) Điểm còn lại cũng trùng với cạnh của thước (hoặc nằm trên đường thẳng vừa vẽ) thì \(3\) điểm đã cho thẳng hàng.

Ví dụ: Kiểm tra ba điểm A, B, C có thẳng hàng không ?

Giải

Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Điểm C không nằm trên đường thẳng AB nên ba điểm A, B, C đã cho không thẳng hàng.

Dạng 3: Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm

Qua \(2\) điểm ta luôn vẽ được một đường thẳng.

- Đặt thước sao cho 2 điểm nằm trên cạnh của thước.

- Dùng bút chì kẻ theo cạnh của thước.

Như vậy sẽ vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó

Ví dụ: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B

Giải:

Em vẽ được đường thẳng AB như sau:

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản