Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Hiểu và nhận biết được đường gấp khúc.

- Nắm được cách tính độ dài đường gấp khúc.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Vẽ đường gấp khúc theo yêu cầu

- Nối các điểm không thẳng hàng bằng các đoạn thẳng để tạo được đường gấp khúc.

Ví dụ: Nối ba điểm A, B, C như hình vẽ dưới đây em sẽ được đường gấp khúc ABC

Dạng 2: Tính độ dài đường gấp khúc.

- Độ dài đường gấp khúc được tính bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Ví dụ: Đường gấp khúc ABC có \(AB = 5cm\) , \(BC = 7cm\). Độ dài đường gấp khúc ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

\(5 + 7 = 12\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(12cm\).

Dạng 3: Đọc tên đường gấp khúc có trong hình vẽ.

Em đọc tên các điểm đầu mút của các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc, theo chiều nối các điểm từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

Ví dụ: Đọc tên của đường gấp khúc sau:

Tên đường gấp khúc được đọc là ABC hoặc CBA.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản