Đơn vị, chục, trăm, nghìn.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Phân biệt các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn có trong một số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số từ hình ảnh các hàng cho trước.

Ví dụ: Viết số

Giải:

Hình trên được viết thành số là \(600\)

Dạng 2: Đọc các số có 3 chữ số tròn trăm

Đọc lần lượt các hàng từ trái sang phải.

Ví dụ: Đọc số \(400\)

Số \(400\) đọc là “Bốn trăm.”

Dạng 3: Mối quan hệ giữa các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn.

Ghi nhớ: \(1\) nghìn \( = 10\) trăm

                \(1\) trăm \( = 10\) chục

                \(1\) chục \( = 10\) đơn vị

Ví dụ:

\(5\) chục = ? đơn vị

Giải:

Vì \(1\) chục \( = 10\) đơn vị nên \(5\) chục \( = 50\) đơn vị.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản