Độ dài đoạn thẳng - Thực hành đo độ dài đoạn thẳng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Hiểu khái niệm dài hơn, ngắn hơn của đoạn thẳng.

- So sánh hai đoạn thẳng.

- Đo độ dài đoạn thẳng bằng gang tay, sải tay, bước chân, thước kẻ….

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định số đo độ dài của đoạn thẳng.

- Các đoạn thẳng được vẽ trên giấy ô vuông, em đếm số ô và xác định độ dài của đoạn thẳng.

Đoạn thẳng JK có độ dài bằng \(2\) ô;

Đoạn thẳng LM có độ dài bằng \(3\) ô.

Dạng 2: Đo độ dài bằng gang tay, sải tay…

Dùng gang tay, sải tay, bước chân hoặc thước thẳng…..em có thể đo độ dài của các đoạn thẳng, độ dài của các vật như bảng, bức tường, cuốn sách…

Dạng 3: Tìm đoạn thẳng ngắn hơn, dài hơn.

a) Với băng giấy, so sánh ngắn hơn, dài hơn bằng cách chập một đầu của hai băng giấy, đầu còn lại của băng giấy nào thừa ra thì băng giấy đó dài hơn

Ví dụ:

b) So sánh độ dài hai đoạn thẳng thì có thể gắn đoạn thẳng với các ô vuông đơn vị, đoạn thẳng nào có ô vuông ít hơn thì ngắn hơn.

Ví dụ:

Đoạn thẳng JK có độ dài bằng \(2\)ô; đoạn thẳng LM có độ dài bằng \(3\) ô.

Như vậy, đoạn thẳng JK ngắn hơn đoạn thẳng LM hoặc ngược lại, đoạn thẳng LM dài hơn đoạn thẳng JK.

c) So sánh độ dài đoạn thẳng hoặc vật thông qua việc đo bằng sải tay, gang tay …cũng thực hiện tương tự như cách so sánh đoạn thẳng bằng ô vuông.

 Ví dụ:

Cây bút chì dài khoảng \(1\) gang tay của em.

Cuốn sách dài khoảng \(2\) gang tay của em.

Vậy độ dài của cây bút chì ngắn hơn độ dài cuốn sách.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản