Định lý

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Định lí. Giả thiết và kết luận của định lí

2. Chứng minh định lý

Ví dụ: Cho định lý: “ Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng song song”. Khi đó giả thiết-kết luận được ghi lại như sau

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Viết giả thiết, kết luận của định lý

Phương pháp:

+ Vẽ hình tương ứng rồi viết điều cho biết (giả thiết), điều được suy ra (kết luận)

+ Nên sử dụng các kí hiệu toán học để viết giả thiết, kết luận

Dạng 2: Phát biểu một định lý khi biết giả thiết và kết luận của định lý

Phương pháp:

Dùng lời diễn đạt định lý dưới dạng: “Nếu có A thì có B” với A là giả thiết, B là kết luận.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản