Diện tích hình vuông

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hình vuông ABCD có:

\(3 \times 3 = 9\) (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là \(1\,c{m^2}\)

Diện tích hình vuông ABCD là:

\(3 \times 3 = 9\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Ví dụ: Tìm diện tích của tờ giấy hình vuông có cạnh bằng \(5\,cm\)

Bài giải

Diện tích của hình vuông đó là:

\(5 \times 5 = 25\left( {c{m^2}} \right)\)

                    Đáp số: \(25\,c{m^2}\)

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm diện tích của hình vuông.

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Dạng 2: Toán đố liên quan đến diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

- Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

- Diện tích của hình vuông được tính bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Dạng 3: Tìm chu vi của hình vuông khi biết diện tích của hình vuông đó.

- Tìm cạnh của hình vuông bằng cách nhẩm hai số giống nhau nào có tích bằng giá trị của diện tích đã cho.

- Muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với \(4\).

Ví dụ: Tìm chu vi của hình vuông biết diện tích của hình vuông đó là \(64c{m^2}\)

Giải

Vì \(8 \times 8 = 64\) nên cạnh của hình vuông đó là \(8cm\)

Chu vi của hình vuông đó là:

\(8 \times 4 = 32\left( {cm} \right)\)

                                                 Đáp số: \(32cm\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản