Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình trụ và thể tích khối trụ:

Cho hình trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(r\), khi đó:

- Diện tích xung quanh hình trụ:

- Diện tích đáy (hình tròn):

- Diện tích toàn phần hình trụ:

- Thể tích khối trụ:

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản