Diện tích hình nón, thể tích khối nón

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón:

Gọi \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(l\) là độ dài đường sinh, \(h\) là chiều cao hình nón, khi đó:

- Diện tích xung quanh:

- Diện tích đáy (hình tròn):

- Diện tích toàn phần hình nón:

- Thể tích khối nón:

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản