Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.

- Biết vẽ điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định điểm ở trong hay ở ngoài một hình.

Quan sát hình ảnh và xác định điểm ở trong hoặc ở ngoài.

Ví dụ: Cho hình vẽ sau:

Điểm nào ở trong hình tam giác? Điểm nào ở ngoài hình tam giác ?

Giải:

Điểm ở trong hình tam giác là điểm A, B, I

Điểm ở ngoài hình tam giác là điểm C, D, E.

Dạng 2: Vẽ các điểm ở trong hoặc ở ngoài của một hình.

Em biểu diễn các điểm ở trong hoặc ở ngoài của một hình.

Điểm được biểu diễn bằng một dấu chấm và có tên gọi là các chữ cái in hoa.

Ví dụ: Vẽ \(2\) điểm ở trong hình vuông

Giải

Hai điểm A và B là hai điểm ở trong hình vuông.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản