Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách thực hiện phép chia một số có ba chữ số cho số có một chữ số:

Ví dụ:

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Bước 2: Thực hiện phép chia.

Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho, số cần tìm và dạng toán

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán: Bài toán tìm giá trị của một nhóm hoặc tìm số nhóm tạo thành thì em thường hay sử dụng phép tính chia.

Bước 3: Trình bày lời giải.

Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Có \(234\) học sinh xếp hàng, mỗi hàng có \(9\) học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng ?

- Phân tích đề và tìm cách giải:

Muốn tìm số hàng thì ta lấy tất cả số học sinh chia cho số học sinh của một hàng.

Giải:

Có tất cả số hàng là:

\(234:9 = 26\)(hàng)

Đáp số: \(26\) hàng

Dạng 3: Kiểm tra một phép tính đúng hay sai

- Đặt tính theo cách đặt cột dọc của phép chia.

- Thực hiện phép tính.

- So sánh với cách làm phép tính và kết quả đã cho để xác đinh tính đúng – sai.

Ví dụ: Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Giải:

- Phép toán đã cho được đặt tính đúng.

- Cách thực hiện phép chia đúng.

Vậy cần điền chữ Đ vào ô trống.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản