Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Quy tắc: Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số \(0\) rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số \(0\) rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) \(49:4\)                                         b) \(24:64\)

Cách giải:

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy \(49:4 = 12,25\).

b) Phép chia \(24:64\) có số bị chia \(24\) bé hơn số chia \(64\) nên ta chuyển \(24\) thành \(24,0\), sau đó đặt tính rồi tính như phép chia \(24,0:64\) (chia số thập phân cho số tự nhiên).

Vậy \(24:64 = 0,375\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản