Các số 1, 2, 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có  đồ vật.

- Đọc, viết được các chữ số  

- Biết đếm xuôi và đếm ngược các số  và thứ tự của các số đó.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

- Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Ví dụ: Điền số thích hợp.

Giải: Trong hình có $3$ cái đồng hồ.

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là  và thứ tự giảm dần là  

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Số cần điền vào ô trống là  

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

- Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

- Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.

Ví dụ: Số liền trước của số \(3\) là số \(2\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản