Các quy tắc tính đạo hàm

1. Các quy tắc tính đạo hàm

Cho hai hàm số \(u = u\left( x \right)\) và \(v = v\left( x \right) \ne 0,\forall x \in J\) có đạo hàm trên \(J\). Khi đó:

2. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

ở đó \(u = u\left( x \right)\) là một hàm số của \(x\).

3. Đạo hàm của hàm số hợp

Cho \(g\left( x \right) = f\left( {u\left( x \right)} \right)\) là một hàm số hợp. Khi đó:

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản