Các ngày trong tuần lễ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết tuần lễ có  ${\bf{7}}$ ngày, biết tên các ngày trong tuần.

- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hàng ngày.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Các thứ trong một tuần lễ

Trong một tuần lễ có \(7\) ngày: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Ví dụ: Em đi học vào các ngày nào trong tuần ?

Giải:

Em đi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

Dạng 2: Đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch.

Đọc tờ lịch của ngày hôm nay để biết tên của thứ, ngày, tháng.

Ví dụ: Đọc tờ lịch và hoàn thành câu bên dưới.

Hôm nay là thứ ……..ngày………tháng……….

Giải:

Tờ lịch đã cho là thứ năm ngày \(19\) tháng \(2\)

Cần điền vào chỗ trống lần lượt là năm, \(19,2\)

Dạng 3: Đọc thời khóa biểu của lớp.

Dựa vào thời khóa biểu của lớp học, em xác định được ngày học trong tuần gồm các môn học gì.

Ví dụ: Quan sát thời khóa biểu và trả lời các câu hỏi sau:

Môn bơi được học vào ngày thứ mấy trong tuần ?

Giải:

Dựa vào thời khóa biểu đã cho ta thấy môn bơi được học vào ngày thứ ba.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản