Bảng đơn vị đo thời gian

1. Bảng đơn vị đo thời gian

Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có \(31\) ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có \(30\) ngày.

Tháng hai có \(28\) ngày (vào năm nhuận có \(29\) ngày)

2. Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian

+) Hai năm rưỡi \( = 2,5\) năm \( = 12\) tháng \( \times \,2,5\, = 30\) tháng.

+) \(\dfrac{2}{5}\) giờ \( = 60\) phút \( \times \,\,\dfrac{2}{5}\, = 24\) phút.

+) \(0,5\) giờ \( = 60\) phút \( \times \,\,0,5\, = 30\) phút.

+) \(144\) phút \( = 2\) giờ \(24\) phút  \( = \,\,2,4\) giờ:

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản