Bài toán về nhiều hơn.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách giải bài toán có liên quan đến đại lượng này nhiều hơn đại lượng kia.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng toán chung: Bài toán yêu cầu tìm giá trị của đại lượng A, biết A có giá trị nhiều hơn B n đơn vị.

Phương pháp giải:

- Đọc và phân tích đề.

- Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng lớn thì ta thường sử dụng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải cho bài toán.

- Kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản