Bài toán về ít hơn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách giải bài toán có liên quan đến đại lượng này ít hơn đại lượng kia.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng toán chung: Bài toán yêu cầu tìm giá trị của đại lượng A, biết giá trị của B và A có giá trị ít hơn B n đơn vị.

Phương pháp giải:

- Đọc và phân tích đề.

- Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng bé hơn thì ta sử dụng phép toán trừ.

- Trình bày lời giải cho bài toán.

- Kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Mẹ em nuôi gà và vịt. Có \(17\) con gà, số vịt ít hơn số gà là \(5\) con. Hỏi mẹ em nuôi bao nhiêu con vịt ?

Cách giải:

Vịt là đại lượng có giá trị ít hơn.

Muốn tìm số vịt thì cần lấy số gà trừ đi \(5\).

Giải:

Mẹ em nuôi số con vịt là:

\(17 - 5 = 12\) (con vịt)

Đáp số: \(12\) con vịt

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản