Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Cách giải và trình bày bài toán rút về đơn vị.

+ Bước 1: Tìm giá trị của một đơn vị.

+ Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Bài toán cho giá trị của một số nhóm và yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm khác.

Cách giải:

+ Bước 1: Tìm giá trị của một nhóm.

+ Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu.

Ví dụ:

Người ta lấy $42\ell $ xăng đem chia vào $6$ thùng. Bốn thùng như thế thì chứa bao nhiêu lít xăng?

Tóm tắt:

$6$ thùng: $42\ell $

4 thùng: ? lít

Bài giải:

Một thùng chứa số lít xăng là:

$42:6 = 7\,(\ell )$

Bốn thùng chứa số lít xăng là:

$7 \times 4 = 28\,(\ell )$

Đáp số: $28$ lít

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản