47 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính, các số cùng một hàng được đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc; phân tích đề, xác định thông tin đã biết và yêu cầu của bài toán.

- Sử dụng phép tính phù hợp để tìm được lời giải cho bài toán. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng “nhiều hơn”; tìm “cả hai” hoặc “tất cả” thì em hay sử dụng phép tính cộng.

- Trình bày lời giải và kiểm tra kết quả của bài toán.

Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài \(17cm\), đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB là \(7cm\). Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Cách giải:

Đoạn thẳng CD có độ dài nhiều hơn nên cần lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với \(7cm\) thì mới tìm được độ dài của đoạn thẳng CD.

Giải:

Đoạn thẳng CD dài số xăng-ti-mét là:

\(17 + 7 = 24\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(24cm\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản